Bu dersin amacı, öğrencilerin psikolojik danışma ve psikoterapi kuramlarının özellikleri, kavramları ve teknikleri konusunda bilgi kazanmaları ve bu kuramlarla ilgli alanyazın araştırması yaparak uygulamaları tanımalarına yardımcı olmaktır.

Bu derste öğrencilerin mesleki etik ve yasalara uygun hizmet vermelerini sağlamak amacıyla şu konular işlenecektir;  psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki etik ilkeler ve genel uygulama standartları, mesleki etiğe uygun karar verme, danışan hakları ve psikolojik danışmanın sorumlulukları, yasal sorunlara ilişkin konular 

Süpervizyon altında temel psikolojik danışma beceri ve tekniklerini kullanarak en az 10 oturum bireyle psikolojik danışma yapma.

Bu dersin genel amacı, Danışma ortamı ve kişiler üzerinde danışma teknik ve becerileri sergilemek, danışma vakası yönetimi öğrenmek, danışma vakası süreci ve sonuçlarını raporlaştırmayı öğrenmek


Öğrenci bir öğretim üyesi danışmanlığında, danışmanı ile beraber Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında seçtiği özel bir konuda özgün bir araştırma projesi tasarlar, yürütür, sonlandırır ve savunur

Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, teze hazırlık süreci de düşünülerek belirlenecek konularda bilimsel araştırma basamaklardan problemin belirlenmesi, alanyazın taramasının yapılması başlıklarını içermektedir.