Bu dersin genel amacı, öğrencileri Türkiye'de ve Dünyada öğretmen yetiştirmeyle ilgili bilgilendirmektir.

Bu dersin amacı:  öğrencilere, bilimsel araştırmalar ile ortaya çıkan verilerin analizini yapabilme yetisini kazandırmaktır.Bu ana amaçtan yola çıkarak, öğrencilerin ,araştırma,sorusunu keskinleştirip arıtma sürecini öğrenmeleri,,araştırma yaklaşımlarına uygun istatistiksel tasarımlar yapabilme noktasında; istatistiğin önemini kavrayabilmeleri, istatistiğin kullanımı ve sunumu, yığınla ilgili hesaplamalar, olasılık ve dağılım bilgisini edindirme, eğitim istatistiğinde gerekli temel bilgiler, gruplandırma, standart sapma, standart hata, varyans, standandart puanlar, istatistik testler ve kullanımları yetilerine ulaşacaklardır.

Seminer dersinin amacı ve ders yürütme süreci hakkında bilgi paylaşımı, öğrencilerin yeterliklerini gözden geçirme

Seminer dersi kapsamında yürütülebilecek  çalışma konularının belirlenmesi ve araştırma görevlerinin verilmesi

Seminer dersi kapsamında yürütülecek çalışma konularındaki araştırma ve ön hazırlıkların değerlendirilmesi

Danışman öğretim üyesi ile birlikte bir seminer konusu belirleme, çalışma ana hatlarının belirlenmesi

Bu ders haftada 3 saat lik YL dersi

Bu derste öğrencilerin, kendilerini geliştirmek için okuyacakları dergi veya kitaplarda yer alan; örgütsel psikoloji konularıı, çalışmalarını  anlama,  orgütsel  olay, olgu ve sorunlarıı anlayacak, tartışacak  düzeyde bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamanın yanında,   Örgüt çalışanlarının iş ortamında ortaya koyduğu tutum ve davranışları  açıklamaya çalışmak.   İş ortamında davranış üzerindeki sosyal ve psikolojik etkiler örgütsel davranışın inceleme alanını oluşturmak,örgütsel  davranış işgören üzerine diğer işgörenlerin ve grupların  etkileri üzerinde çalışmaları incelemek amacı ile  şu konular işlenecektir:                                           Örgütsel davranışın; tanımı, konusu, kapsamı, örgüt davranışına ilişkin,  temel kavramlar (örgüt,sistem,  yönetim, Toplum,  sosyal olgu, sosyal olay, çalışma psikolijisi vd.) Kavramsal yaklaşım,  Örgütsel davranış giriş ve yöntemi;  örgütsel davranış teorileri;   kişilik ve davranış; Kurum kültürü ;İletişim; Liderlik; Gruplar; Motivasyon;Örgütsel güç ve politika; Örgütsel stres ve başa çıkla yolları; Örgütsel çatışma ve yönetimi, Zaman yönetimi; İş ahlakı;Örgütsel Ö¤renme, Vatandaşlıkk ve Adalet; Örgütsel adalet, tükenmişlik,.