Bu dersin amacı Türkçenin sözlü ve yazılı olarak etkili, güzel ve doğru kullanılmasına yönelik bilgi ve becerilerin geliştirilmesidir:  Öğrencilerin Türkçe anlatım birimlerini ve Türkçe cümle yapısı(söz dizim) özelliklerini kavraması; metinlerde ve konuşmalarda yer alan anlatım bozukluklarının farkına varması, anlatım bozukluğundan kaynaklanan iletişim sorunlarını belirleyebilmesi, bilimsel yayınların özelliklerini kavrayabilmesi, sözlü anlatımın ilkelerini kavrayabilmesi, konuşmalarında etkili ve güzel konuşma ilkelerini kullanabilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca bilimsel metin yazma, bu metinlerin dil ve anlatım özelliklerinin kavratılması hedeflenmektedir.

2019-2020 Bahar Dönemi - Bilgisayar I - COMP121

2019 - 2020 Bahar Dönemi - Bilgisayar II Dersi - COMP122

Bu dersin amacı yazılı anlatım alanının tanıtılması ve bu alana yönelik öğrenme-öğretme etkinlikleri düzenleme bilgi ve becerilerinin geliştirilmesidir:  Öğrencilerin Türkçe yazılı anlatım ile ilgili kavramsal görüş geliştirmelerini; yazılı anlatım becerilerini etkili bir biçimde gerçekleştirmelerini sağlamaktır. Ayrıca yazılı anlatım alanına yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmek amacı ile yazılı anlatım türleri, paragraf oluşturma ve paragraf türleri, noktalama işaretleri, yazım kurallarının tanıtılması ve kavratılması hedeflenmektedir.


Bu ders öğrenciye, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş süreci ve bu süreçte siyasi, sosyal, ekonomik alanda yaşanan değişimi, döneme ilişkin kaynaklar ve yapılan çalışmalar temelinde, tamamen bilimsel yöntemleri takip ederek aktarmayı hedeflemektedir.